Image of Esbogård

Historia

Esbogård grundades 1556 av konung Gustav Vasa. Målsättningen var att kungsgården skulle fungera som en mönstergård. Det första kända karaktärshuset byggdes av greve Fabian Wrede i medlet av 1600 talet. Såväl huset som jordbruket lämnades åt sitt öde efter stora ofreden på 1700-talet. Landshövdingen Anders Henrik Ramsay förvärvade gården 1756 vilket blev början på en längre blomstringstid för gården. Från dessa tider är bl.a. Finlands äldsta stenvalvsbroar (Qvarnbron och Sågbron) båda byggda kring 1775, samt kvarnen byggd 1777.

Sofia Lovisa Ramsay, gift med sin kusin Otto Wilhelm Ramsay, ärvde gården av sin far 1787 och lät bygga de nuvarande huvudbyggnaderna (karaktärshuset och flygelbyggnaden) vid sekelskiftet 1800. ”Främlingens syn” i J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner beskriver ödet för två av Sofia Lovisa Ramsays söner under Finska kriget 1808 - 1809.

Under 1800-talet bytte kungsgården ägare både genom arv och via förvärv ett flertal gånger. I början av 1900-talet skapades Esbogård Aktiebolag med målsättningen att parcellera gårdens marker. Verkliga statsrådet August Ramsay förvärvade 1914 samtliga aktier i bolaget och beslöt bevara markerna som ett storgods och herrgård. 1915 förnyades och förstorades karaktärshuset till sin nuvarande skepnad. Idag sköts Esbogård Ab av ättlingar till August Ramsay.